Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Thắng

Tiến sĩ

17

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Thắng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1950

 • Địa chỉ:

  317/1/1 Điện Biên Phủ, thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914066024
  Email: tvthang50@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lí kinh tế - xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa lí kinh tế - xã hội

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1995