Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Fe3+, Ni2+, Co2+ của than dừa biến tính và thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Lê Thị Nhi

SIMULTANEOUS DETERMINATION OF TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE IN PHARMACY BY FULL SPECTRUM SPECTROPHOMETRIC METHOD USING KALMAN FILTER ALGORITHM

Hội nghị analytica Vietnam 2017, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Ngô Văn Tứ

Phân tích hàm lượng vitamin A trong một số loài ngũ cốc chế biến trong thành phố Huế và một số vùng lân cận bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tạp chí Phân tích Hóa - Lý - Sinh học, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Lê Thị Như Ngọc

Nghiên cứu xác định hàm lượng Đồng, Chì trong môi trường đất và nước ở làng nghề đúc đồng phường Đúc thành phố Huế bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Hội nghị Khoa học Trẻ Đại học Sư phạm - ĐH Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Lê Thị Thanh Ngân

Phân tích hàm lượng vitamin A trong một số loại trứng gia cầm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Thanh Bích Châu

Nghiên cứu xác định Ni(II), Cu(II), Cd(II), Pb(II) trong nước sinh hoạt ở Quảng Trị bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Yên Khang, Ngô Văn Tứ (Chính), Hoàng Thị Hoài Phương

Xác định Cyclamate trong các loại thực phẩm chế biến bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Khoa học & Giáo dục, Trường ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Tứ (Chính), Phạm Yên Khang, Lê Thị Hoài My

A Rhodamine-based fluorescent chemosensor for Hg2+ ion in aqueous media

Conference Proceeding, the 2nd analytica Vietnam Conference 2011, 2011
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Tứ