Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thực trạng giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính), Lê Văn Huy, Hồ Hữu Nhật, Nguyễn Thùy Nhung, Lê Thị Nhung

Biện pháp giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính), Lê Văn Huy, Hồ Hữu Nhật, Lê Thị Nhung, Nguyễn Thùy Nhung

0866-7349

Khát vọng dế mèn

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2022
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

0866-8655

Đi trốn - cuộc chơi văn tử tế của Bình ca

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, 2022
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

0868-3093

Tạo lập hồ sơ văn học nghệ thuật dân gian Thừa Thiên Huế hỗ trợ giáo dục trẻ mầm non

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính), Lê Văn Huy, Hồ Hữu Nhật, Nguyễn Thùy Nhung, Lê Thị Nhung

Tập truyện ông ngoại và hành trình hòa giải vô tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Hữu Nhật (Chính), Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

0868-3093

Bài học từ một số tác phẩm văn học thiếu nhi Hàn Quốc

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

0868-3093

Lặng lẽ những đời văn - lặng lẽ buông đi một chữ tình

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

Dòng suối xuân trong

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

Thông điệp từ một số tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

0866-7349

"Miền xanh thẳm" trong sáng tác của các nhà văn Quân đội

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2020
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

0866-8655

Trần Hoài Dương và những giêng hai thương nhớ

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, 2020
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)