Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Tâm
(400000.0235)

Tiến sĩ

62

Bài báo

12

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  23 Dương Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Tây Lộc , Thành phố , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935250482
  Email: nguyenthanhtam@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2004 Đến : 01/03/2006 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/04/2006 Đến : 01/03/2007 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Trường Đại học sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/03/2009 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/04/2009 Đến : 01/11/2012 Tổ trưởng chuyên môn - Bộ môn Giáo dục Mầm non Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHSP- ĐHH Sư phạm Mỹ thuật 2004
  Thạc sĩ Trường ĐHSP- ĐHH Văn học 2007
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Văn học 2012