Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

32751

Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh, Phạm Anh Vũ, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541

2210-2612

A case report of anorectal malignant melanoma in the transitional zone

International Journal of Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Danh mục: Khác
Tác giả: Minh Thao Nguyen (Chính), Anh Vu Pham (Chính), Van Mao Nguyen, Van Huy Tran
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210261220307641

1859-3836

Điều trị thoát vị bẹn nghẹt bằng phẫu thuật nội soi đặt lưới trước phúc mạc qua đường vào ổ bụng (TAPP)

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Thảo, Phạm Anh Vũ, Trương Đình Khôi (Chính)

1859-1760

TẠO HÌNH ÂM VẬT-ÂM HỘ TRÊN BỆNH NHÂN PHÌ ĐẠI ÂM VẬT DO TĂNG SẢN TUYẾN THƯỢNG THẬN BẨM SINH – BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 2018
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Anh Vũ, Nguyễn Minh Thảo, Đinh Thị Phương Hoài (Chính)

1859-3836

Phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc TAPP trong điều trị thoát vị bẹn

Tạp chí Y Dược học, 2018
Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Thảo (Chính), Phạm Anh Vũ, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Đoàn Văn Phú, Nguyễn Thành Phúc, Trần Văn Khôi, Đoàn Phước Vựng, Trương Đình Khôi, Nguyễn Duy Thắng

1859-1868

Xoắn túi mật trên bệnh nhân sỏi túi mật: nhân một trường hợp

Tạp chí Y học Việt Nam, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thành Phúc (Chính), Nguyễn Hữu Trí, Phạm Anh Vũ, Đinh Thị Phương Hoài