Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1567-1348, E-ISSN: 1567-7257

Genotyping of Helicobacter pylori shows high diversity of strains circulating in central Vietnam

Infection, Genetics and Evolution, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan TN, Santona A, Tran VH, Trần Thị Như Hoa, Lê Văn An, Cappuccinelli P, Rubino S, Paglietti B
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134817301272

Genotyping of Helicobacter pylori shows high diversity of strains circulating in central Vietnam

Infection, Genetics and Evolution, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Trung Nam, Antonella Santona, Trần Văn Huy, Trần Thị Như Hoa, Lê Văn An, Pietro Cappuccinelli, Salvatore Rubino, Bianca Paglietti
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.meegid.2017.04.014

1859-3836

Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR và Reverse Dot-Blot xác định type HPV có nguy cơ gây ung thư cổ tử cung

Tạp chí Y Dược học, 2017
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Văn Bảo Thắng, Nguyễn Hoàng Bách, Nguyễn Văn Thành, Trần Thị Như Hoa, Ngô Viết Quỳnh Trâm

Antimicrobial resistance in Helicobacter pylori: current situation and management strategy in Vietnam

Journal of Infection in Developing Countries, 2015
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Trung Nam, Trần Văn Huy, Trần Thị Như Hoa, Lê Văn An, Antonella Santona, Salvatore Rubino, Bianca Pagliette
Liên kết: https://doi.org/10.3855/jidc.6942

High rate of levofloxacin resistance in a background of clarithromycin and metronidazole resistant Helicobacter pylori in Vietnam

International Journal of Antimicrobial Agents, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Trung Nam, Antonella Santona, Trần Văn Huy, Trần Thị Như Hoa, Lê Văn An, Pietro Cappuccinelli, Salvatore Rubino, Bianca Paglietti
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2014.10.019

Nghiên cứu các đặc tính kháng thuốc của các vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 2007

Tạp chí Thông tin Y Dược, Bộ Y tế, Viện thông tin Thư viện Y học Trung ương, 2009
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, Trần Thị Như Hoa, Ngô Viết Quỳnh Trâm