Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1989 – 9572

Self-injurious Behavior of Children with Autism in Vietnam: Across Sectional Study

Journal For Educators Teachers And Trainers, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Nguyễn Bảo Uyên, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoài Anh
Liên kết: https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/640/508

2229-8932

Assessment of Information Technology Use Competence for Teachers: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in Online Teaching,

Journal of Technical Education and Training, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Minh Tiến, Phan Chí Thành (Chính), Ngô Tử Thành

Thực trạng xây dựng tập thể sư phạm tích cực ở các trường THPT huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Minh Tiến, Nguyễn Văn Lộc