Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3895

RED BLOOD CELL - PLATELET RATIO (RPR) AND HEMOGLOBIN - PLATELET RATIO (HPR) IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: A STUDY AT HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL

Tạp chí Y học lâm sàng, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đắc Duy Nghiêm (Chính), Hoàng Thị Anh Thư, Lê Phan Minh Triết, Hà Nữ Thùy Dương, Lê Trần Nhã Uyên, Nguyễn Tống Ngọc, Trần Thị Hồng Phương, Lư Tuyết Băng, Hồ Khắc Huy

1859-3836

Nghiên cứu đặc điểm tế bào máu ngoại vi của lưu học sinh Lào tại Huế

Tạp chí Y Dược học, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Phan Minh Triết (Chính), Phoukhong Keopaseul, Nguyễn Đắc Duy Nghiêm, Hà Nữ Thùy Dương, Hồ Trần Phương, Hoàng Thị Anh Thư, Trương Thị Quỳnh Như, Lê Quốc Đạt, Phạm Thanh Tường

Báo cáo một trường hợp bệnh Kala-Azar tại bệnh nhi có HIV dương tính ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Kỷ yếu Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Lê Chí Cao, Hà Nữ Thùy Dương, Phan Hùng Việt
Liên kết: https://nxb.vnua.edu.vn/

Nghiên cứu tần suất gene và các kiểu đột biến gene bệnh thalassemia ở hai huyện Nam Đông và A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Lê Minh Tuấn; Nguyễn Duy Thăng, Lê Phan Minh Triết, Hà Nữ Thùy Dương, Phan Thị Thùy Hoa; Trương Xuân Dũng; Phạm Hữu Trí; Trần Duy Vĩnh, Lê Quang Phú; Hồ Thị Huệ; Hồ Bách Thắng; Hồ Thư

Nghiên cứu tần suất gene bệnh thalassemia và giá trị của những xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng người dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Y học lâm sàng (Bệnh viện Trung ương Huế), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thùy Hoa; Nguyễn Duy Thăng, Lê Phan Minh Triết, Hà Nữ Thùy Dương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Võ Thế Hiếu; Lê Quang Phú; Hồ Thị Huệ, Hồ Bách Thắng; Phan Lê Minh Tuấn

Tìm hiểu giá trị của một số xét nghiệm sàng lọc bệnh thalassemia tại hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thăng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Văn Tránh, Phan Thị Thùy Hoa; Phạm Hữu Trí; Trương Xuân Dũng, Lê Phan Minh Triết, Hà Nữ Thùy Dương, Nguyễn Văn Bông; Lê Quang Phú; Hồ Thư

Đặc điểm lâm sàng và huyết học lơxêmi cấp tại bệnh viện trung ương Huế

2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phan Minh Triết, Minh, Nguyễn Ngọc, Hà Nữ Thùy Dương

Miễn dịch màng tế bào trong phân loại lơxêmi cấp tại Huế

2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phan Minh Triết, Minh, Nguyễn Ngọc, Hà Nữ Thùy Dương