Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1519-9029

Usando o metodo de caso no ensino do módulo de direito de segurança social.

Revista On Line De Politica E Gestao Educacional, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chính)
Liên kết: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/16501

ISSN 2690-103X (trực tuyến)

The rights to enjoy benefit from social insurance of the female labor

JOURNAL OF LINGUISTICS, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chính)
Liên kết: https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/2096/895

2690-103X (trực tuyến)

The theoretical framework for impact assessment of the labor code on enterprises

JOURNAL OF LINGUISTICS, 2022
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chính)
Liên kết: https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/2057

Áp dụng phương pháp bình luận án lệ trong đào tạo chuyên ngành luật

NXb Khoa học Xã hội, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chính)

25870130

The impact of digital transformation on the economic law training program

Journal of Positive Psychology, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chính)
Liên kết: https://journalppw.com/index.php/jppw/article/view/912