Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Mộng Điệp
(130000.0037)

Tiến sĩ

83

Bài báo

15

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đào Mộng Điệp
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  Kiệt 16/2b Chế Lan Viên, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0916.977.567
  Email: daomongdiep.hlu@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Pháp luật kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Pháp luật kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Chủ tịch Công đoàn Khoa Luât- Đại học Khoa học
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Uỷ viên Công đoàn Đại học Huế - Chủ tịch Công đoàn Khoa Luật
  Từ : 01/04/2015 Đến : Trưởng Khoa - Trưởng khoa Luật Kinh tế Khoa Luật Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Trưởng khoa luật Kinh tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Luật 0000
  Tiến sĩ Khoa Luật Đại hoc Quốc gia Hà Nội Luật kinh tế 2014