Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ, VĂN HOÁ CỦA ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC TRONG TIẾNG HÁN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Thị Hương, Trần Văn Phước, Liêu Linh Chuyên (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6B.6548

ISBN: 978-604-974-145-6

Developing the CEFR-based national listening and reading English language proficiency tests: Non-native English language test designers ' reflections

Proceedings of the 4th International conference Interdisciplinary research in linguistics and language education, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Phước

SỰ LỰA CHỌN NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ TÌNH CẢM TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Phước (Chính)

AN INVESTIGATION INTO VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS’ REFLECTIONS ON USING EVALUATIVE LANGUAGE IN WRITING ENGLISH PARAGRAPHS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Phước (Chính)

Pako Students’ Difficulties in Learning English at Huong Hoa Ethnic Boarding School in Huong Hoa District, Quang Tri Province

Thông báo Khoa học Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Phước (Chính), Nguyễn thị Mơ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIẢNG DẠY LIÊN MÔN, LIÊN NGÀNH NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

Kỷ yếu Hội thảo khu vực Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy ngôn ngữ, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Phước (Chính)

ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HOA KỲ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kỷ yếu Hội thảo quan hệ Việt-Mỹ 20 năm, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Phước (Chính), Trần Xuân Nam