Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Phước
(900000.0002)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

80

Bài báo

26

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Phước
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  40/3 Nguyễn Lộ Trạch , Xuân Phú , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0913425570
  Email: tvphuoc2@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2006

  Ngành đào tạo:

  Lý luận ngôn ngữ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận ngôn ngữ

  Chuyên môn giảng dạy:

  tiếng Anh, tiếng Việt

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học, Xã hội ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học đối chiếu, Phương pháp giảng dạy

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1977 Đến : 01/01/1980 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên khoa Ngoại ngữ
  Từ : 01/01/1980 Đến : 01/09/1982 Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội Học cao học
  Từ : 01/09/1982 Đến : 01/01/1985 Tổ trưởng chuyên môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tiếng Anh
  Từ : 01/01/1985 Đến : 01/01/1992 Tổ trưởng chuyên môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Phó chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ
  Từ : 01/01/1992 Đến : 01/01/1995 Tổ trưởng chuyên môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Phó chủ nhiệm khoa Anh
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Trưởng khoa Anh văn
  Từ : 01/09/2004 Đến : 01/12/2004 Trưởng Khoa - Khoa Tiếng Anh TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Ủy viên Ban lãnh đạo lâm thời
  Từ : 01/12/2004 Đến : 01/10/2014 Hiệu trưởng - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐHNN; UVTV Đảng ủy ĐHH
  Từ : 01/11/2014 Đến : Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng dạy Tiếng Anh
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư Phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1977
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội Sư phạm Tiếng Anh 1982
  Tiến sĩ Đại học KHXH và NV Hà Nội Ngôn ngữ học 2000