Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-4883

Thử nhìn lại người đương thời trước 1975, nói về sáng tác Võ Hồng

Tạp chí Sông Hương, 2023
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính), Phạm Phú Phong

2354-1075

Thực nghiệm một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua trải nghiệm

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=22246

1859-4883

Vương Hồng Sển - Hơn nửa đời hư

Tạp chí Sông Hương, 2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính)

Văn xuôi xứ Huế đầu thế kỷ XX - Nhìn từ đội ngũ sáng tác

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Văn chương xứ Huế trong tiến trình Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX, 2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính)

0866 7349

Thơ mới với cảm thức hoài niệm quá khứ và sự chán ghét thực tại

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2022
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính)

2615-9724

Thiết kế hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6484

Báo Kinh tế Tân văn - Đôi nét về diện mạo và thể loại

Hội nhà báo Tỉnh - Báo Thừa Thiên Huế, 2022
Lĩnh vực: Báo chí
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính)

Nhận diện 10 năm văn xuôi Bình Định (2009-2019)

Văn nghệ Bình Định, Tạp chí sáng tác nghiên cứu phê bình VHNT, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính)

0866-8655

Thiên nhiên mang dấu ấn văn hóa trong văn xuôi Lưu Trọng Lư

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính)

1859-1612

Ngôn ngữ và giọng điệu trong văn xuôi Lưu Trọng Lư (giai đoạn 1930-1945)

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng