Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Phú Phong
(300000.0284)

Đại học

16

Bài báo

27

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Phú Phong
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: phphphong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Thi pháp học - Mỹ học - Lý luận văn học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận văn học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1981 Đến : Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Văn học 0000