Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Kĩ thuật thiết kế bài giảng điện tử để nâng cao hiệu quả dạy học địa lí ở trường phổ thông

2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Đoàn Thị Phương Thảo

Cần nâng cao nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên Địa lí trong phương thức đào tạo tín chỉ ở các trường ĐHSP

Kỷ yếu hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực các ngành khoa học XH-NV, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВЬЕТНАМЕ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh

Prevalence of hepatitis B virus subgenotypes and basal core promoters, precore variants in patients with acute hepatitis B in central Vietnam

Intervirology, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Kazuhiko Hayashi, Yoshiaki Katano, Trần Xuân Chương, Yasushi Takeda, Masatoshi Ishigami, Akihiro Itoh, Yoshiki Hirooka, Isao Nakano, Trần Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Minh Diễm, Đồng Thị Hoài Ân, Phạm Hoàng Phiệt, Hidemi Goto
Liên kết: https://doi.org/10.1159/000210835

Một số vấn đề về thực trạng và đề xuất trong đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm Huế

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, Huế, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh

Một số lưu ý khi thiết kế giáo án điện tử trong dạy hoc địa lí

Kỷ yếu hội nghị khoa học - 2009, nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn hi&??????????????, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh

Rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên địa lí trong trường Đại học Sư phạm

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường đại học sư phạm, Kỹ yếu hội thảo khoa học, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh