Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Ngọc Minh
(400000.0115)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

24

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  19 Kiệt 68 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914046263
  Email: nnminhdhsp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2014

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lý

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp dạy học và Bản đồ Địa lí

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1978 Đến : 01/09/1983 Tổ Phương pháp giảng dạy - Bản đồ - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/07/1985 Tổ Phương pháp giảng dạy - Bản đồ - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý, học Cao học tại ĐHSP Hà Nội
  Từ : 01/09/1986 Đến : 01/01/1995 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp dạy học và Bản đồ Tổ Phương pháp giảng dạy - Bản đồ - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý
  Từ : 01/01/1996 Đến : 01/05/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp dạy học và Bản đồ Tổ Phương pháp giảng dạy - Bản đồ - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý, Tổ trưởng chuyên môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Địa lý 1978
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Địa lý 1985
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục học 2002