Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859 - 0152

Tác động của Covid-19 đối với doanh nghiệp du lịch TỈnh Thừa Thiên Huế và giải pháp chiến lược ứng phó

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền (Chính)

ISBN: 978-604-337-374-5

The impact of Covid-19 on tourism labor in Thua Thien Hue province

The Proceedings of International Conference 2022: Covid-19, Digital Transformation and Tourism Resilience, Hue University Publishing House, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền (Chính)

ISSN 1859-0152

Phát huy tiềm năng du lịch của Phố cổ Gia Hội

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/356909818_PHAT_TRIEN_TIEM_NANG_DU_LICH_CUA_PHO_CO_GIA_HOI

ISSN 2588-1213

Chất lượng nguồn nhân lực tại các khách sạn 3 sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Góc nhìn từ nhà quản lý

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5243

2588-1213

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của du khách Thái Lan đến Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền (Chính), Đoàn Khánh Hưng

2588-1205

Tác động của cấu trúc tài chính đến rủi ro tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch niêm yết tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính), Trần Thị Thu Hiền
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v128i5A.5065

HOW DOES WEATHER VARIABILITY AFFECT SECTORAL INCOME IN VIETNAM

2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền (Chính)