Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Khánh Hưng

Thạc sĩ

28

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đoàn Khánh Hưng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  36 Lê Viết Lượng , Xuân Phú , Thành Phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0931.666.326
  Email: dkhung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế lượng, kinh tế du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2013 Đến : 01/11/2014 Giảng viên tập sự Bộ môn Du lịch học - Khoa Du lịch
  Từ : 01/11/2014 Đến : 02/03/2021 Giảng viên Bộ môn Du lịch học - Khoa Du lịch
  Từ : 02/03/2021 Đến : Giảng viên Khoa Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, Trường Du lịch
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Đà Nẵng 2013
  Thạc sĩ Đại học Huế Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018