Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt thận nội soi một cổng sau phúc mạc

2016
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thanh Liêm (Chính), Nguyễn Khoa Hùng, Trần Ngọc Khánh, Hoàng Văn Tùng, Lê Đình Khánh, Lê Lương Vinh

Kinh nghiệm cắt thận mất chức năng bằng phẫu thuật nội soi một cổng sau phúc mạc

2015
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thanh Liêm, Nguyễn Khoa Hùng, Hoàng Văn Tùng, Trần Ngọc Khánh, Lê Lương Vinh

Soi niệu quản xử trí sỏi kẹt niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể điều trị sỏi thận

Tạp chí Y Dược học (Trường Đại học Y Dược Huế), 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Khoa Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Kim Tuấn, Phạm Ngọc Hùng, Lê Đình Khánh, Lê Đình Đạm, Nguyễn Trường An, Hoàng Văn Tùng

Phẫu thuật lấy sỏi thận qua da tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tạp chí Y Dược học (Trường Đại học Y Dược Huế), 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Cẩn, Lê Đình Khánh, Hoàng Đức Minh, Võ Đại Hồng Phúc, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Khoa Hùng

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng nội soi ngược dòng sử dụng năng lượng laser tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tạp chí Y Dược học (Trường Đại học Y Dược Huế), 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn văn Thuận, Cao Xuân Thành, Hoàng Văn Tùng, Lê Đình Khánh, Nguyễn Khoa Hùng

Nhận xét đặc điểm mạch máu thận ghép của người cho thận tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tạp chí Y Dược học (Trường Đại học Y Dược Huế), 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Khánh, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn văn Thuận, Nguyễn Khoa Hùng, Trần Ngọc Khánh, Trương Văn Cẩn, Lê Đình Đạm

Đánh giá kết quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi qua nệu đạo dựa trên thang điểm Clavien-Dindo

Tổng quan và Tóm tắt các báo cáo Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VIII năm 2014. Hội tiết niệu Thận học Việt Nam., 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Khánh, Hoàng Hữu Thâm, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn văn Thuận, Trương Văn Cẩn, Nguyễn Khoa Hùng

Kết quả bước đầu điều trị sỏi niệu quản bằng tán sỏi qua nội soi niệu quản tại BVTW Huế

2013
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Tùng, Lê Đình Khánh, Nguyễn văn Thuận, Nguyễn Khoa Hùng, Phạm Trần Cảnh Nguyên, Trương Văn Cẩn

Khảo sát chẩn đoán và thái độ xử trí các dị tật bẩm sinh đường tiết niệu trên

Tạp chí Y Dược học (Trường Đại học Y Dược Huế), 2013
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Khoa Hùng, Trương Quang Bình, Lê Đình Khánh, Nguyễn văn Thuận, Phạm Ngọc Hùng, Lê Đình Đạm, Hoàng Văn Tùng