Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tìm hiểu hoạt động đào tạo online tại Trung Quốc

Hội thảo khoa học "Đào tạo trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19", 2021
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ (Chính)

Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Mỹ kể từ sau 2012 và tác động đến các quốc gia trong khu vực

Hội thảo khoa học "Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình: cạnh tranh chiến lược mới tại khu vực", 2020
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ (Chính)

Trợ lý cố vấn học tập ở trường Đại học Khoa học hiện nay - thực trạng và một số giải pháp đề xuất với công đoàn nhà trường

Hội thảo trách nhiệm đoàn viên Công đoàn trong hoạt động chuyên môn - thực tiễn từ công việc và vấn đề đặt ra, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ (Chính)

Cuộc hành trình Tây Trúc và tinh thần nhập thế của Thiền sư Minh Tịnh vào thập niên 30 của thế kỷ XX

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lịch sử hình thành giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam và những đóng góp cho Đạo pháp và dân tộc, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ

Chính sách về phẫu thuật chuyển giới ở Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về chuyển đổi giới tính và bài học cho Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ (Chính)

Tổ chức, quan hệ dân cư của người Hoa ở Hội An

Kỷ yếu thông tin nghiên cứu Bảo tồn di sản, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, trang 11-14, số 03 (47), tháng 9/2019, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ (Chính)

Tìm hiểu hoạt động ngoại thương của cộng đồng người Hoa ở Hội An (XVI-XVIII)

Tạp chí Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, số 03, tháng 09/2018, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ (Chính)

Tìm hiểu thực tiễn và kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch ở Indonesia

Hội thảo khoa học "Phát triển du lịch bền vững ở một số quốc gia ASEAN - Từ lý luận đến thực tiễn", Hà Nội, 4/2018, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ

Chính sách Thái Lan (Ayutthaya) của Trung Quốc và Nhật Bản thế kỷ XVI-XVII

Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và châu Á (ISSN: 0866 - 7314), 2017
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Anh Đào, Trương Tuấn Vũ

Tìm hiểu các Hội quán của người Hoa ở Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Đất Quảng - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, tháng 02/2017, 2017
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ

Một vài suy nghĩ về công tác cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Khoa học hiện nay - Thực trạng và một số giải pháp đề xuất với Công đoàn nhà Trường

Công đoàn với việc nâng cao vai trò của giáo viên cố vấn và công tác quản lý sinh viên, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ

Tìm hiểu đặc trưng kinh doanh của cộng đồng người Hoa tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Đất Quảng - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Tuấn Vũ