Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3836

Nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Y Dược học, 2018
Lĩnh vực: Dược học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chính), Vy Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn Trường

Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại Bệnh viện Trung ương Huế trong năm 2012

Tạp chí Nghiên cứu dược & Thông tin thuốc, 2014
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm, Nguyễn Thị Thanh Hương

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc tại bệnh viện Trung ương Huế năm 2012

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chính), Ngô Viết Thống, Trần Phạm Thức, Nguyễn Thị Thanh Hương