Dữ liệu Nhà khoa học

Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm
(500000.0138)

Đại học

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  05 Đinh Công Tráng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Đông Ba , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905477722
  Email: lnntram@hueuni.edu.vn, lnntram@huemed-univ.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tổ chức quản lý Dược

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tổ chức quản lý Dược

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEIC - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/02/2010 Khoa Dược - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2010 Đến : Khoa Dược - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác 0000
  Đại học TRường đH Y Dược Huế Dược học 2008