Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

Xây dựng chương trình tính toán năng lượng gió tại huyện đảo Cồn Cỏ bằng phần mềm Matlab

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Vĩnh Thắng, Ngô Xuân Cường, Phan Thị Hồng Phượng