Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Hồng Phượng
(100000.0010)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Hồng Phượng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0984826124
  Email: hongphuong2403@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Thiết bị, mạng và nhà máy điện

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thiết bị, mạng và nhà máy điện

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kỹ thuật điện

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2010 Trường Trung cấp Mai Lĩnh - Quảng Trị Giáo viên
  Từ : 01/03/2010 Đến : Bộ môn Kỹ thuật Điện - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
  Từ : 01/08/2012 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật điện Bộ môn Kỹ thuật Điện - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Điện
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện, điện tử 2006
  Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng Kỹ thuật điện, điện tử 2010