Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4212

Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng với lũ lụt tại xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Đặc san Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính), Đoàn Thị Lan (Chính)
Liên kết: http://dostquangtri.gov.vn/Home/ShowAnpham/400

Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cường độ cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng zeolite - xỉ lò cao

Kỷ yếu Tạp chí Hội nghị Khoa học Toàn quốc ACEA - VIETGEO 2021, 2022
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ

Những biến đổi không gian kiến trúc nhà ở nông thôn Quảng Trị dưới tác động của đô thị hóa

Khoa học và Kỹ thuật Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)
Liên kết: http://qusta.org.vn/lhh/uploads/dac-san-gop-so-2.2020_compressed.pdf

1859-1388

Làng cổ Hội Kỳ - Những giá trị di sản kiến trúc, cảnh quan cần bảo tồn và kế thừa trong quá trình phát triển

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/5303/1128

1859-4212

Cấu trúc không gian làng xã truyền thống tỉnh Quảng Trị

Đặc san Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)
Liên kết: http://www.dostquangtri.gov.vn/Home/ShowAnpham/123?filename=1_2018_4_.pdf

1859-3658

Quy hoạch xây dựng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hướng đô thị sinh thái

Tạp chí Quy hoạch đô thị, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)
Liên kết: https://issuu.com/ashui/docs/tapchiquyhoachdothi_30_31

1859-4212

Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà

Đặc san Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính), Đoàn Thị Lan

1859-4212

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Cổ Quảng Trị dưới góc nhìn kiến trúc, quy hoạch

Đặc san Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)

0868-3768

Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)
Liên kết: https://kientrucvietnam.org.vn/paper/tap-chi-ktvn-so-202-2016/

ISBN 978-88-8249-067-6

Bridge architecture on Nguyen dynasty inside Hue citadel

Landscape Heritage in Viet Nam (Di sản cảnh quan Việt Nam), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Tuấn Anh (Chính), Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)