Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Thị Lan
(100000.0037)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đoàn Thị Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0942.599347
  Email: doanthilan_1983@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kiến trúc và quy hoạch

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kiến trúc và quy hoạch

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Xây dựng Hà Nội Kiến trúc 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Kiến trúc 2014