Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4212

Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng với lũ lụt tại xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Đặc san Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính), Đoàn Thị Lan (Chính)
Liên kết: http://dostquangtri.gov.vn/Home/ShowAnpham/400

1859-4212

Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà

Đặc san Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính), Đoàn Thị Lan