Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

9786049689888

Pourquoi l’auto-apprentissage du français avec le web social n’est pas très bien réussi chez le public étudiant vietnamien (cas des étudiants de l’ESLE de Hué)

Enseignement et formation du/en français en contexte plurilingue, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thủy An

Pourquoi l'auto-apprentissage du français avec le web social n'est pas très bien réussi chez le public étudiant vietnamien (cas des étudiants de l'ESLE de Hué)

Báo cáo tại Hội thảo khoa học khu vực Châu Á Thái Bình Dương, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thủy An (Chính)

Xây dựng các nhiệm vụ "web 2.0" dành cho sinh viên Việt Nam theo học tiếng Pháp

Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu liên ngành lần 2, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thủy An (Chính)

VAI TRÒ CỦA KIẾN THỨC NGOÀI NGÔN NGỮ TRONG DẠY-HỌC KỸ NĂNG NGHE HIỂU, ĐỌC HIỂU / Role of extra-linguistic knowledge in teaching and learning the skills of listening and reading comprehension

Thông báo khoa học số 1 (27) - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thủy An (Chính)

Ứng dụng mạng xã hội vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khu vực nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ - Huế, tháng 11/2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thủy An (Chính)

Dạy – học kỹ năng Viết tại khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế : thực tế và giải pháp đề xuất

Thông báo Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thủy An