Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thủy An
(900000.0123)

Tiến sĩ

9

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Thủy An
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  Hương Vinh , Phường Hương Vinh , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hothuyan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dịch, Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Biên-Phiên dịch Việt-Pháp, Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2010 Đến : 01/02/2012 Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy tiếng Pháp
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VC thử việc, giảng dạy tiếng Pháp
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/03/2020 Đến : Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tiếng Pháp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Đại học Stendal-Grenoble, Cộng hòa Pháp Ngôn ngữ học 0000
  Tiến sĩ Đại học Stendhal Grenoble 3, Pháp Ngôn ngữ học 0000
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Sư phạm Tiếng Pháp 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Blaise Pascal-Clermant Ferrand, CH Pháp Ngôn ngữ Pháp 2010
  Tiến sĩ 2020