Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3631

Hoàn thiện quy định về thành lập văn phòng công chứng

Tạp chí Nghề luật, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy
Liên kết: http://hocvientuphap.edu.vn/tapchingheluat/Pages/tap-chi-nghe-luat.aspx

Bảo vệ thai nhi bằng pháp luật hình sự tại Việt Nam và Pháp trên cơ sở bảo vệ phẩm giá con người

Hoàn thiện Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Ngọc Huy

Không công nhận phán quýêt trọng tài nước ngoài do trái trật tự công-Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trước những thách thức của thế kỷ 21

Kỷ yếu hội thảo quốc tế,Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Thị Hương, Nguyễn Ngọc Huy

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng - So sánh quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam và Bộ luật Dân sự Pháp

Hội thảo Quốc tế "Pháp luật hợp đồng- So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp", Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 5 năm 2018, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Ngọc Huy

Sự độc lập của toà án và kiểm soát hoạt động xét xử của toà án

Hội thảo quốc tế: "Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam", 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chính), Nguyễn Ngọc Huy

Sử dụng bản án trong hoạt động dạy và học tại trường Đại học Luật - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Ngọc Huy

Bàn về phương pháp sử dụng bản án trong hoạt động dạy và học luật

Thông tin pháp lý - Trường Đại học Luật, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy (Chính)

Hoàn thiện hình thức di chúc theo quy định của Pháp luật Dân sự về thừa kế

Thông tin pháp lý - Trường Đại học Luật, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy (Chính)