Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Hải Yến
(130000.0053)

Tiến sĩ

42

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  University of Law, Hue University.Vo Van Kiet street , Phú Thượng , Hue , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935849819
  Email: yenhth@hul.edu.vn yenhyh@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Pháp luật bình đẳng giới, Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong kinh doanh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Pháp luật về nghĩa vụ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong kinh doanh, pháp luật Hôn nhân gia đình, pháp luật bình đẳng giới

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2015 Đến : Trưởng Khoa - Luật Dân sự Khoa Luật Dân sự - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Trưởng Khoa Luật Dân sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Pháp Luật 2014