Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên Đại học Huế sau một năm học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình, Dương Anh Tuấn, Phan Thanh Hùng

ISSN 1859-4417

Evaluating effectiveness of male student’s physical develoment at Hue University after one year of studying the clup-based physical education program model and the basic physical education program model

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Lê Trần Quang, Nguyễn Thế Tình, Dương Anh Tuấn, Phan Thanh Hùng

ISBN 978-604-965-536-4

Thực trạng vấn đề làm thêm của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hồ Đăng Quốc Hùng, Phan Thanh Hùng

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, tổ chức tại Cầ

Các biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên trong mô hình đào tạo tín chỉ tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Trần Phúc, Phan Thanh Hùng

2525-2674

Đặc điểm biệt danh của trẻ mầm non Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thanh Hùng (Chính)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, tổ chức tại Cầ

Các bài tập trò chơi vận động nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên không chuyên ngành Giáo dục thể chất Đại học Huế

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Phan Thanh Hùng

Đặc điểm từ xưng hô trong tiếng Việt và tiếng Hán

Kỷ yếu Hội thảo, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Hùng

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ ĐỘC THOẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Hùng

THÀNH NGỮ VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ ẨN DỤ TRI NHẬN

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC KHU VỰC NĂM 2015, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Hùng (Chính)

Giá trị văn hoá - lịch sử của địa danh trên báo các tỉnh Bắc Trung bộ từ năm 2010 trở về trước

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (Journal of Foreign language studies) Trường Đại học Hà Nội, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Hùng