Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thực trạng việc sử dụng các biện pháp phát triển tư duy về số và định lượng cho trẻ mẫu giáo lớn tại một số trường Mầm non trên địa bàn thành phố Huế. 

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2017
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Diễm Phương (Chính)

Phát triển năng lực dạy trẻ làm quen biểu tượng toán cho sinh viên ngành GDMN

Hội nghị khoa học trẻ trường ĐHSP- ĐHH, 2015
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Diễm Phương (Chính)