Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Chương XIII: Di tích văn hóa lịch sử và danh thắng

Địa chí Thừa Thiên Huế, 2021
Lĩnh vực: Khảo cổ học và tiền sử
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn (Chính)

1859-0152

PHÂN LOẠI ĐỒ GỐM TRONG KHẢO CỔ HỌC: MỘT DẪN LIỆU THỰC TẾ VÀ ĐÔI ĐIỀU VỀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2021
Lĩnh vực: Khảo cổ học và tiền sử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Duy Sơn (Chính)

DI TÍCH LỊC SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH THẮNG

Địa chí Thừa Thiên Huế, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn (Chính)

Thời tiền sử, sơ sử trên đất Thừa Thiên Huế: Dấu tích và suy ngẫm

Thừa Thiên Huế: Những minh chứng lịch sử, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Phân loại đồ gốm di tích Gò Ô Chùa

Tiếp cận lịch sử,văn hóa Việt Nam và thế giới (Khoa Lịch sử, Trường Đại hcoj Khoa học Huế) NXB Thuận Hóa - 2017, 2017
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn (Chính)

Chạc gốm ở di tích Gò Ô Chùa (Long An) và sự bí ẩn về chức năng

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn (Chính)

Vài suy nghĩ về việc bảo tồn di tích Phật viện Đồng Dương

Bảo tồn Phật viện Đồng Dương, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế và mấy vấn đề về nghiên cứu khảo cổ, bảo tồn, phát huy giá trị

Huế Xưa & Nay (ISSN 1859-2163), 2013
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Cổ vật trong văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam“

Tạp chí Diễn đàn nhân dân Quảng Nam, 2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Công Ràng và những đóng góp trong nhận thức văn hóa Sa Huỳnh

Nghiên cứu và Phát triển (ISSN 1859-0152) Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, 2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Về các loại hình hiện vật trong di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam

2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Cồn Ràng và những đóng góp trong nhận thức văn hóa Sa Huỳnh

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển ISSN 1859-0153; Sỏ Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, 2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn