Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Duy Sơn
(300000.0022)

Thạc sĩ

55

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Duy Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  Nhà C TT Lê Hồng Phong, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234.3833.590; 098.3833.590
  Email: leduyson@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khảo cổ học; Bảo tàng học và Giám định cổ vật; Văn hóa Chămpa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khảo cổ học; Văn hóa Chămpa; Bảo tàng học và Giám định cổ vật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1983 Đến : 01/02/2006 Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/08/2006 Phó trưởng Phòng - Phó Trưởng phòng HC-TH Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó Trưởng phòng
  Từ : 01/09/2006 Đến : 01/11/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tổ Trưởng Tổ Thanh tra giáo dục
  Từ : 01/12/2009 Đến : 01/01/2015 Trưởng Phòng - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng phòng
  Từ : 01/01/2015 Đến : Trưởng Phòng Tổ Kế hoạch - Tài chính - Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng Phòng KHTC-CSVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Tổng hợp Huế Lịch sử 1983
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Lịch sử 1999