Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG BỐI CẢNH MỚI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Thương (Chính), Phan Vũ Quang
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed

ISSN 2815 - 5831

Vai trò bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động

Tạp chí Quản lý Nhà nước, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Thương (Chính), Phan Vũ Quang
Liên kết: https://www.quanlynhanuoc.vn/2023/04/25/vai-tro-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-doi-voi-nguoi-lao-dong/

(ISSN) số 2525 – 2569

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Thương (Chính), Phan Vũ Quang
Liên kết: http://tapchi.tueba.edu.vn/?cat=29

Mối quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững

Hội thảo quốc tế, Khởi nghiệp và sáng tạo, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt nam, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Thương (Chính), Phan Vũ Quang
Liên kết: https://icyreb.com