Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

23540788

tích hợp giáo dục phòng ngừa thảm họa thiên tai trong dạy học các môn học ở trường trung học cơ sở

Khoa học Quản lý giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính), Vũ Đình Bảy

1859-0810

Thiết kế hoạt động trải nghiệm rèn luyện các kỹ năng phòng ngừa thảm hoạ thiên tai cho học sinh Trung học cơ sở

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính), Vũ Đình Bảy (Chính)

ISBN 978 - 604 - 974

Hình ảnh triết lý giáo dục của Jean - Jacques Rousseau trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính)

2588 - 1213

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở thông qua dạy học tham quan thực địa

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính)

ISBN 978 - 602 - 974

Tổ chức tìm hiểu nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

NXB Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính)

ISBN 978 - 604 - 974

Giáo dục giá trị đạo đức trong dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh ở trường trung học cơ sở với mô hình học tập qua trải nghiệm của David Kolb

NXB Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính)

2354 - 1075

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở thông qua dạy học dự án

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính)

2615 - 8957

Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới dưới anh sáng của triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính)