Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sinh thái dinh dưỡng của loài Thằn lằn bóng đốm (Eutropis macularius) ở vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ, Đắk Lắk

Hội thảo quôc gia về lưỡng cư và bò sát học ở Việt Nam lần thứ 5, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)

Phương thức hoạt động và sinh thái dinh dưỡng của Thằn lằn bóng đuôi dài (Eutropis longicaudatus) ở vùng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo quôc gia về lưỡng cư và bò sát học ở Việt Nam lần thứ 5, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)

Nghiên cứu đa dạng di truyền của Thằn lằn bóng đốm Eutropis macularius (Reptilia: Squamata: Scincidae) ở khu vực Tây Nguyên, Việt Nam dựa trên kỹ thuật PCR-RAPD

Hội thảo quôc gia về lưỡng cư và bò sát học ở Việt Nam lần thứ 5, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC BỘ MẪU CÔN TRÙNG

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 5 về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)

2151-0733

Diet of Microhyla butleri and M. heymonsi from Son La Province, northwestern Vietnam

Herpetological Conservation and Biology, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)
Liên kết: http://www.herpconbio.org/Volume_17/Issue_1/Pham_etal_2022.pdf

2151-0733

Hierarchical analysis of amphibian diversity in primary and secondary rain forests of central Vietnam

Herpetological Conservation and Biology, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)
Liên kết: http://www.herpconbio.org/index.html

1859-1612

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NHÔNG CÁT Leiolepis rubritaeniata (Reptilia) Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN, TỈNH ĐĂK LĂK

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)