Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Văn Bình

Phó giáo sư - Tiến sĩ

55

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Văn Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Số 34 Lê Lợi, Thành phố Huế, Việt Nam .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nvbinhsp@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2020

  Ngành đào tạo:

  Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đại học: Động vật học; Giải phẫu người; Sinh thái và tài nguyên động vật. Sau đại học: Địa lý động vật; Tập tính học; Thủy sinh học; Sinh thái và quản lý động vật hoang dã.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học và sinh thái học của Lưỡng cư và Bò sát. Sinh thái tập tính của động vật. Đa dạng sinh học và bảo tồn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEIC - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2015 Đến : 29/05/2021 Phó Giáo sư Khoa Sinh học - Đại học SP Huế Giảng viên cao cấp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Động vật học 2009
  Tiến sĩ National Cheng Kung University (NCKU) Động vật học 2015