Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Vai trò Protein S100B và NSE huyết thanh trong chẩn đoán, tiên lượng nhồi máu não cấp,

Tạp chí Y dược học lâm sàng 108, 2015
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Trọng Hanh, Nguyễn Đình Toàn, Hoàng Khánh

Anti-cardiolipin antibodies, new risk factors in patients with acute cerebral infarction

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Chuyển (Chính), Phan Thị Minh Phương, Từ Thị Minh Ánh, Hoàng Khánh

The situation of brain stroke in the geriatrics department of Gia Lai general hospital in 2013

2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thành Công (Chính), Lê Chuyển, Hoàng Khánh

Phân tích quá trình xử trí THA trên bệnh nhân NMN cấp tại BV TW Huế

2011
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Hà (Chính), Hoàng Khánh, Hoàng Thị Kim Huyền