Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Văn Minh
(500000.0353)

Giáo sư - Tiến sĩ

199

Bài báo

10

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Huỳnh Văn Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Vĩnh Ninh , Thừa Thiên-Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dr.hvminh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2002
  Giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Nội khoa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nội khoa

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trưởng Bộ môn - Nội; Phó Giám đốc Trung tâm - BV Trường Bộ môn Nội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Nội khoa 0000