Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2042-6496

Yulangsan polysaccharide improves redox homeostasis and immune impairment in d-galactose-induced mimetic aging

Food and Function, 2015
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ, Y học cơ sở khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đoàn Văn Minh (Chính), Qingquan Chen (Trần Khánh Toàn), Renbin Huang, Chunxia Chen, Xing Lin, Van Phuc Nguyen, Zhihuan Nong, Weisi Li, Jianjun Ming, Qiuqiao Xie
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/fo/c5fo00238a

1859-3836

Study the MECAMIX effects in burned treatment and acute toxicity. Journal of Medicine and Pharmacy

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Khánh Toàn (Chính), Trần Đình Bình, Trần Văn Hòa

1005-0019

研究MECAMIX对烧伤的治疗作用

Health Horizon (健康大视野), 2014
Lĩnh vực: Dược học lâm sàng và điều trị, KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Khánh Toàn (陈庆全) (Chính), Vũ Biên Luận (武编论), 梁韬, 梁杏梅, Trần Đình Bình (陈亭平), 黄仁彬
Liên kết: http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_jkdsy-xsb2013171235