Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-4883

Những trái tim Huế - Tri ân nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)
Liên kết: http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p2/c15/n31276/Nhung-trai-tim-Hue-Tri-an-nha-dieu-khac-Diem-Phung-Thi.html

ISBN: ISSN 2588-1213

Nhận diện kiến trúc đình làng vùng Phú Xuân thời Chúa Nguyễn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính), Trần Thành Nhân (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/5533

ISSN: 2588-1213

Kiến trúc đình làng ở Hà Nội – Huế - Sài Gòn: Những đặc điểm tương đồng và di biệt

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6194

ISSN 1859-3437

Phát huy vai trò sinh hoạt cộng đồng của đình làng ở Thừa Thiên Huế hiện nay

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2020
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)
Liên kết: https://dised.danang.gov.vn/view.aspx?ID=1568

ISSN 1859-0985

The Process of Conservation and Construction of Village Communal House in the Imperial Capital of Hue in the 19th

Tạp chí Vietnamese Studies (hoặc Etudes Vietnamiennes), 2020
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

ISSN 1859-4883

Quy hoạch vườn tượng để "Huế luôn luôn mới" hướng tới Festival lần thứ XI

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)
Liên kết: http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p11/c34/n29203/Quy-hoach-vuon-tuong-de-Hue-luon-luon-moi-huong-toi-Festival-lan-thu-XI.html

ISSN 1859-2163

Hội Tết ở Đình làng Thừa Thiên Huế xưa và nay

Tạp chí Xưa và Nay, 2020
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

ISSN 1859-2163

Làng Vạn Xuân

Tạp chí Xưa và Nay, 2019
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

Understanding Disaster Risk to Hue Monuments

Hue Citadel into the future: Managing Natural Hazards, Environmental Pollution, Tourism, and Community Resettlement, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính), Phạm Đăng Nhật Thái, Trần Thành Nhân, Võ Quang Hoành