Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thành Nhân
(300000.0369)

Thạc sĩ

12

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thành Nhân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  17 Lý Nam Đế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Kim LOng , Thành Phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhandhkh2012@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2008 Đến : Bộ môn Kiến trúc cơ sở - Khoa Kiến trúc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 0000
  Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng Kỹ thuật xây dựng 2016