Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4972

Ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đến lao động và việc làm trong ngành du lịch ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế - Dự báo, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chính)

1859-4565

Phát triển công nghiệp gắn với tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Tạp chí Quản lý Kinh tế, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang
Liên kết: https://hcma.vn/tintuc/pages/tap-chi.aspx?ItemID=161&CateID=0

0923-7534

The feasibility and utility of a mobile app in supporting Vietnamese children with cancer

ANNALS OF ONCOLOGY, 2021
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Châu Đức (Chính), Nguyễn Hồ Minh Trang
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.631

ISSN 0866-7120

Giải pháp phát triển doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chính)

ISSN

Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chính)
Liên kết: http://kinhtevadubao.vn/danh-sach/214/tap-chi-kinh-te-va-du-bao.html

Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Hội thảo Khoa học Quốc tế Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chính)
Liên kết: http://www.hce.edu.vn/index.php?cat_id=64&id=4349

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Hội thảo Khoa học Quốc tế Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chính)
Liên kết: http://www.hce.edu.vn/index.php?cat_id=64&id=4349

005-56

Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Tài chính, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chính)

Thực thi chính sách tiền tệ Việt Nam trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

Hội thảo quốc tế Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chính)

Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách với mức cung tiền và lạm phát ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang

Research note: Empirical assessment of the Tourism-Led Growth Hypothesis - the case of Vietnam

TOURISM ECONOMICS, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang, Nguyễn Hữu Châu Đức, Nguyễn Tiến Dũng