Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hồ Minh Trang
(800000.0054)

Tiến sĩ

26

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hồ Minh Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  26 Hà Huy Giáp, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenhominhtrang@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế chính trị

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/10/2005 Bộ môn Lý luận Chính trị Cơ bản - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/12/2014 Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
  Từ : 01/01/2015 Đến : Bộ môn Lý luận Chính trị Cơ bản - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Phó Bộ môn Lý luận chính trị cơ bản
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Kinh tế Chính trị 2004
  Đại học ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh 2005
  Thạc sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Kinh tế 2014