Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2461

In vitro expression of enolase from Streptococcus suis serotype 2 and it’s antigen

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoang Bach Nguyen (Chính), Thi Dang Khoa Nguyen, Gessica Tore, Van An Le, Alberto Alberti

1859-3844

Xác định genotype HPV nguy cơ cao gây nhiễm trùng sinh dục nữ bằng kỹ thuật realtime PCR

Tạp chí Phụ sản, 2018
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn An (Chính), Nguyễn Đào Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Bách, Alberto Alberti

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH TAY CHÂN MIỆNG DO ENTEROVIRUS Ở BỆNH NHÂN TẠI MIỀN TRUNG

Truyền nhiễm Việt Nam, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Viết Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Tấn, Lê Văn An, Massimo Deligos, Piero Cappuccinelli

Genotyping of Helicobacter pylori shows high diversity of strains circulating in central Vietnam

Infection, Genetics and Evolution, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Trung Nam, Antonella Santona, Trần Văn Huy, Trần Thị Như Hoa, Lê Văn An, Pietro Cappuccinelli, Salvatore Rubino, Bianca Paglietti
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.meegid.2017.04.014

Prevalence of enteroviruses associated with hand foot mouth disease isolated from children patients in Central Vietnam

Journal of Medicine & Pharmacy Hue University of Medicine and Pharmacy, 2016
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Viết Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Thị Mai Anh, Lê văn Tấn, Lê Văn An, Massimo Deligos, Piero Cappuccinelli

Prevalence of enteroviruses associated with hand foot mouth disease isolated from children patients in Central Vietnam

Journal of Medicine & Pharmacy Hue University of Medicine and Pharmacy, 2016
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Viết Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Thị Mai Anh, Lê văn Tấn, Lê Văn An, Massimo Deligos, Piero Cappuccinelli

High rate of levofloxacin resistance in a background of clarithromycin and metronidazole resistant Helicobacter pylori in Vietnam

International Journal of Antimicrobial Agents, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Trung Nam, Antonella Santona, Trần Văn Huy, Trần Thị Như Hoa, Lê Văn An, Pietro Cappuccinelli, Salvatore Rubino, Bianca Paglietti
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2014.10.019

0146-6615

Serological evidence of human infection with Pteropine orthoreovirus in central Vietnam

Journal of Medical Virology, 2015
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Singh Harpal; (Chính), Masami Sugamata (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Văn An, Cao Ngọc Thành, Trần Xuân Chương