Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI (2014 - 2015)

2015
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Trị (Số 172/QĐ-BTC, ngày 31/12/2015)
Nội dung giải thưởng: Giải Ba: "Xây dựng mô hình Câu lạc bộ nuôi bò thâm canh tại thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị"
Tác giả: Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả