Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đạt giải Nhì “Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chính)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2017
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì cho Công trình "Con đường mở rộng lãnh thổ kiểu Mỹ thế kỷ XIX"
Tác giả: Lê Thành Nam (Chính), Trần Thị Quế Châu, Nguyễn Tuấn Bình