Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Hoàng Thị Thảo, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Thu Hương, Cao Thị Hoài Thu